CIPP certificate ceremony 2019 September, 4th


СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Амьдрах ухааны сургалт
Орчлон ОУ-ын сургуулиас уламжлал болгон зохион байгуулдаг Амьдрах ухааны сургалтын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1-р ээлж Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа-Мандал...
Дунд ангийн Амьдрах ухааны сургалт эхэллээ
Орчлон ОУ-ын сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын Амьдрах ухааны сургалт амжилттай эхэллээ. 1-р ээлжинд 6-7-р ангийн сурагчид Амьдрах...
Амьдрах ухааны хаврын сургалт.
2019 оны хаварын сургалт