Сургалтын төлбөр

СургуульАнгиХөтөлбөрТөлбөр
ЦэцэрлэгK3Montessori
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
 10,000,000₮
( ~3600$ )
Цэцэрлэг K4 Montessori
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
11,000,000₮
( ~4000$ )
Цэцэрлэг K5 Montessori
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
13,500,000₮
( ~4900$ )
Бага сургууль (2020-2021)G1 CAIE, CIPP
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
20,000,000 ₮
( ~7200$ )
Бага сургуульG1-5CAIE, CIPP
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
18,000,000₮
( ~6500$ )
Дунд сургуульG6-8CAIE, CP
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
21,000,000₮
( ~7600$ )
Ахлах сургуульG9-12CAIE, IGCSE/AS/A
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
23,000,000₮
( ~8300$ )

*1$ = ~2780₮

Орчлон ОУ-ын сургууль нь ашгийн төлөө бус байгууллага бөгөөд нийт орлого нь сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах, боловсон хүчнийг чадавхжуулах, эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд зарцуулагддаг.