Сургалтын төлбөр

СургуульАнгиХөтөлбөрТөлбөр
ЦэцэрлэгK3Montessori
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
 10,000,000₮
( ~4000$ )
K411,000,000₮
( ~4400$ )
K513,500,000₮
( ~5400$ )
Бага сургуульG1-5CAIE, CIPP
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
18,000,000₮
( ~7200$ )
Дунд сургуульG6-8CAIE, CP
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
21,000,000₮
( ~8400$ )
Ахлах сургуульG9-12CAIE, IGCSE/AS/A
Үндэсний хөтөлбөр
SEL
EA
23,000,000₮
( ~9200$ )

*1$ = ~2500₮

Орчлон ОУ-ын сургууль нь ашгийн төлөө бус байгууллага бөгөөд нийт орлого нь сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах, боловсон хүчнийг чадавхжуулах, эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд зарцуулагддаг.