Банк Дансны дугаар Дансны нэр
Худалдаа хөгжлийн банк404 244 760 Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор ХХК
Голомт банк 812 510 1070 Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор ХХК 
Хаан банк 513 104 9087 Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор ХХК
Хас банк500 148 5852 Орчлон сургууль цэцэрлэг

Гүйлгээний утга: Сурагчийн код, Овог, Нэр