ОУ-ын шалгалтын төлбөр

Орчлон ОУ-ын сургууль нь үндэсний хөтөлбөрөөс гадна олон улсын хөтөлбөр Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг хөндлөнгийн буюу Кембрижийн олон улсын боловсролын үнэлгээний төв хийж үр дүнг сургууль болон сурагчдад тайлагнадаг. Энэхүү шалгалтанд 5, 10,11,12-р ангийн сурагчид хамрагдах шаардлагатай бөгөөд сонгосон хичээлийн тооноос хамаарч төлбөр харилцан адилгүй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://payment.orchlon.mn төлбөрийн системийг ашиглан авах боломжтой.

Жич: ОУ-ын шалгалтын төлбөр EntryLate EntryVery Late Entry гэсэн 3-н төрөлтэй байдаг бөгөөд эцэг эх/асран хамгаалагч төлбөр төлөх хугацааг хойшлуулах тусам CAIE-ээс төлбөрийн хэмжээг ихэсгэх журамтай болохыг анхаарна уу.