Бид 2015 оноос хойш сургууль дээр бэлэн мөнгөөр гүйлгээ хийхээс татгалзсан бөгөөд ингэснээр эцэг эх/асран хамгаалагч сургууль дээр хийгдэж байгаа гүйлгээнд хяналт тавих боломж бүрдсэн юм. Иймд сурагчийн картыг цэнэглэх буюу https://payment.orchlon.mn сайтыг ашиглаарай.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ:

  • Жил бүрийн 8-р сарын сүүлээр зохион байгуулагддаг Хичээлийн жилийн бэлтгэл хангах өдөрлөгөөс бусад тохиолдолд ашиглагдахгүй.

Банкны шилжүүлэг:

  • Сургалтын төлбөр
  • Амьдрах ухааны сургалтын төлбөр
  • Автобусны үйлчилгээний төлбөр
  • Өдрийн хоолны үйлчилгээний төлбөр
  • Олон Улсын шалгалтын төлбөр (ойрын хугацаанд бүрэн зогсоох тул цахим төлбөрийн системийг ашиглана уу)

Сурагчийн картаар:

  • Хичээлийн жилийн явцад хийгдэх худалдан авалтууд

Онлайн төлбөрийн системээр:

  • Олон Улсын шалгалтын төлбөр
  • Сурагчийн карт цэнэглэлтийн төлбөр