Өдрийн хоолны төлбөр


Сургууль нь албан ёсны сургалтын үйл ажиллагаатай үеэр сургууль дээр Эко-өдрийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Өдрийн хоол нь махтай ба цагаан гэсэн сонголттой бөгөөд сурагч сонголтоороо авч үйлчлүүлэх боломжтой. Өдрийн хоолны төлбөрийг жил бүрийн 8-р сарын 25-ны дотор бүрэн төлсөн байх шаардлагатай.

Жич: Сургууль нь шарсан, хайрсан, хуурсан гэх мэт түргэн хоолыг зөвшөөрдөггүй бөгөөд эцэг эх/асран хамгаалагчдад эрүүл зөв хооллолтын талаар сургалтыг явуулдаг.