Social Emotional and Ethical Learning

CИИЛ (SEEL – Social Emotional and Ethical Learning) хөтөлбөрСуралцагчдын сэтгэл зүй, зүрх сэтгэлийн боловсролд анхааран 2015 оноос эхлэн сургуулийн...


СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

2020-2021 оны хичээлийн жилээ амжилттай дуусгалаа
Орчлон ОУ-ын сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилээ амжилттай дуусгалаа. Танхим болон цахим сургалт явагдсан хугацаанд 1р ангийн сурагчид англи,...
Дэлхийн шилдэг 99 сургуулиас 146 урилга авлаа.
Орчлон Олон Улсын сургуулийн 2021 оны 87 төгсөгч 4-р сарын 26-ний өдрийн байдлаар дэлхийн шилдэг 99 их сургуулиас 146...
Цахим сургалт
2020.11.17нд Орчлон цогцолбор цахим сургалт явуулж буй багш нарынхаа тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, цахим сургалтыг чанаржуулах зорилгоор өндөр үзүүлэлт бүхий...