УОК-ийн яаралтай шийдвэрийн дагуу хүүхэд харах төв, сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 3 хоног хааж байна.Үүнтэй холбоотойгоор Орчлон сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор шийдвэрийг даган тухайн өдрүүдэд суралцагчдаа хүлээн авах боломжгүй болохыг мэдэгдэж байна.