2020.11.17нд Орчлон цогцолбор цахим сургалт явуулж буй багш нарынхаа тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, цахим сургалтыг чанаржуулах зорилгоор өндөр үзүүлэлт бүхий нөүтбүүкээр хангах ажлыг Ай Ти Зон ХХК / ITZone LLC компанитай хамтран зохион байгуулж хүргэлтийн UBCab – Онлайн такси үйлчилгээ байгууллагын тусламжтайгаар халдвар хамгаалал, бүх нийтийн үеийн бэлэн байдлын үед мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг зөрчилгүй Улаанбаатар хотын эргэн тойронд байх 50 орчим цэгт буюу гэрт нь хүргэлээ.