Орчлон ОУ-ын сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилээ амжилттай дуусгалаа. Танхим болон цахим сургалт явагдсан хугацаанд 1р ангийн сурагчид англи, монгол хос хэлээр уншиж, бичиж сурсан бол 12р ангийн төгсөгчид дэлхийн шилдэг 99н сургуульд элсэн суралцах 146 урилга хүлээн аваад байна.