Орчлон цогцолбор 2021-2022 оны 20 дахь хичээлийн жилийн нээлтээ цахимаар хийж, мэргэжлийн байгууллагын заавар зөвлөмжийн дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан хичээл сургалтаа эхлүүллээ.