Орчлон олон улсын хөтөлбөр

Үндэсний болон Кембрижийн хөтөлбөрөөр хичээллэж , нийгэмших, төлөвших, бие даан амьдрах, өөрийгөө хөгжүүлэх зэрэг чадваруудад тэгш суралцсанаар сурагчид маань ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг СӨБ-оос Ахлах сургуульдаа цогцоор эзэмшиж дэлхийд тэргүүлэх их дээд сургуулиудад тэтгэлэгтэй элсэн орсоор байна.