Холбоо барих

Орчлон Олон Улсын Сургууль
Хан-Уул Дүүрэг, 15-р хороо,
Шуудангийн салбар 36, Улаанбаатар хот 17011

Холбоо барих: 
Сургууль: 77113377, 77113322, 77114433, 70143377
Цэцэрлэг: 77113399, 70143399
Факс:         70143377
Цахим шууданinfo@orchlon.edu.mn, hr@orchlon.edu.mn