Environment

ORCHLON complex
On our 14th school year of the Orchlon International School, moved to our new complex building located at Khan-Uul district, which has capacity of 1040 students, kindergarten with capacity for 200 kids and 15,377 square meters of space for learning.

Сургуулийн шинэ барилгыг MCS группын хөрөнгө оруулалтаар, MCS Проперти компаны менежментээр, Суруга Монгол компани гүйцэтгэсэн. Атриум гарган түүнийгээ хүрээлэн анги танхимууд байрлуулсан нь барууны дунд сургуулиудын жишиг болсон архитектур шийдэлтэй. Энэ шийдэл нь сургуулийн дотор байгалийн гэрлийг илүү тусгадаг давуу талтай. Сургуулийн барилгыг барьж байгуулахад сурагчдын аюулгүй байдал, суралцахад таатай орчныг цогцоор шийдэж өгөхөд хамгийн их анхаарсан юм. Олон улсын стандартад нийцсэн 162 үзэгчдийн суудалтай Спорт цогцолбор, 250 хүүхэд 1 ээлжинд хооллох боломжтой хоолны заал, 250 хүний суудалтай урлаг заал, 50м урттай 3 зам бүхий усан сан, гадна тайлбайн сагсны шийд, 100м гүйлтийн зам, гадна дотно хүүхдийн тоглоомын талбай бүхий цогцолбор юм.