Элсэлт

Манай сургууль “Дэлхийн монгол иргэнийг бэлтгэнэ” уриатай үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд хүүхдийн мэдлэг боловсролыг чухалчлахаас гадна амьдрах чадварт суралцах цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

 • Монтессори хөтөлбөр
 • Кембрижийн ОУ-ын хөтөлбөр
 • Үндэсний хөтөлбөр
 • Зүрх сэтгэлийн боловсрол, нийгэмшихүй, зөв хандлага төлөвшилтэй иргэн болгох цогц SEL хөтөлбөр
 • Эрүүл зөв амьдрах хэвшил олгох хөтөлбөр
  • Эрүүл мэндийн боловсрол
  • Ус уух хэвшил
  • Эрүүл зөв, зохистой хооллолт
  • Амаа тогтмол зайлах, гар угаалт
  • Хөдөлгөөнт дасгал
  • Эрчим хүч, усны хэмнэлттэй хэрэглээ
  • Хог хаягдлыг багасгах, хэмнэлт хийх, дахин боловсруулах
  • Ногоон орчинг бий болгох Хүрээлэн буй орчин байгал дэлхийгээ хайрлах